Behandling af personoplysninger

Med de nye bødestørrelser, der følger af den nye persondataforordning (GDPR), er der al god grund til at gå virksomhedens registreringer igennem for at få afdækket, sikret og dokumenteret håndteringen af persondata.

Erhvervsstyrelsen har udarbejdet Privacykompasset, som er gratis at anvende, og som giver en god indikation af behovet for en analyse og udarbejdelse af en egentlig persondatapolitik. Kompasset findes under “Links” og kan med fordel anvendes, hvis ikke man på forhånd ved hvilke persondataretlige forhold, virksomheden behøver hjælp med.

DataPrivacy bistår bl.a. med følgende:

o Mapping – registrering og beskrivelse af registre/evt. anmeldelse til Datatilsynet
o Privacy Impact Assessment (PIA)
o Databehandleraftaler – gennemgang/udarbejdelse
o Samtykker/markedsføring – analyse/udarbejdelse
o Dokumentation og compliance programmer
o Undervisning

Ring eller skriv for en uforpligtende samtale om din virksomheds behov, og hvordan vi løser dem, hvad enten det er enkeltstående opgaver eller projekter med base hos din virksomhed i en periode.